Informace o používání cookies

1. Cookies:

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do zařízení uživatele v okamžiku, kdy uživatel začne internetové stránky společnosti využívat. Prostřednictvím cookies lze po určitou dobu sledovat preference a úkony návštěvníka, a usnadňují tak oběma stranám vzájemnou budoucí komunikaci. Společnost tak může účinněji optimalizovat vzhled a funkčnost webu a uživatel nemusí provádět již dříve učiněné úkony (přihlášení, preferované stránky apod.).

O použití cookies je uživatel poprvé informován prostřednictvím tzv. cookies banneru, který se zobrazí při první návštěvě webových stránek společnosti, případně poté, co byly dříve uložené cookies odstraněny.

2. Využití cookies společností:

Soubory cookies jsou nastaveny společností, případně třetí stranou následovně:

 1. Bezpodmínečně nutné soubory cookies

  Tyto soubory cookies jsou nezbytné k tomu, aby společnost mohla poskytovat služby dostupné prostřednictvím svého webu a aby bylo umožněno používat určité funkce webu, které slouží především k zabezpečení technických podmínek v rámci on-line nabídky produktů a služeb.

  Protože bez těchto cookies nemůže webová stránka poskytovat základní a nezbytné typy služeb, jsou tyto cookies trvale funkční.

 2. Cookies pro funkcionality

  Tyto soubory cookies se používají k tomu, aby uživatel získal při procházení webových stránek společnosti personalizovaný uživatelský zážitek a aby si pamatovaly volby, které uživatel použil při listování webovými stránkami společnosti.

  Společnost může například používat soubory cookies k zapamatování uživatelem zvoleného jazyka nebo k zapamatování jeho přihlašovacích údajů.

 3. Sledovací a výkonnostní soubory cookies

  Tyto soubory cookies se používají ke shromažďování informací pro analýzu provozu na webových stránkách společnosti a sledování četnosti používání webových stránek uživateli.

  Tyto soubory cookies mohou například sledovat věci jako je doba, kterou na webu uživatel strávil, nebo stránky, které uživatel navštívil, což společnosti pomáhá pochopit, jak pro uživatele může vylepšit své webové stránky.

  Informace shromážděné prostřednictvím těchto sledovacích a výkonnostních cookies neidentifikují žádné osoby.

 4. Cookies pro cílení a reklamu

  Tyto soubory cookies se používají k zobrazování reklamy, která pravděpodobně bude zajímat uživatele webových stránek na základě jeho zvyků při procházení webu.

  Tyto soubory cookies jsou požadovány námi/nebo poskytovateli reklam, mohou kombinovat informace shromážděné z webových stránek společnosti spolu s dalšími informacemi, které nezávisle shromáždily z jiných webových stránek, týkající se činností internetového prohlížeče uživatele v rámci jejich reklamní sítě webových stránek.

  Pokud se uživatel rozhodne tyto soubory cookies pro cílení nebo reklamu odstranit nebo deaktivovat, budou se mu reklamy stále zobrazovat, ale nemusí pro něj být nadále personalizované a relevantní.

3. Doba pro uchování cookies:

Cookies, které nejsou bezpodmínečně nutné pro poskytnutí služby, společnost uchovává po dobu šesti měsíců od přihlášení návštěvníka, pokud tento udělil souhlas. Po odvolání souhlasu jsou cookies odstraněny.

4. Přístup třetích osob:

V rámci své činnosti společnost využívá též služby třetích stran, které jsou poskytovateli externích služeb analyzujících návštěvnost webových stránek společnosti. Způsob využití cookies těmito subjekty se řídí zásadami, které tyto třetí strany přijaly, a to i v souladu s podmínkami pro předávání údajů do třetích zemí. Bližší informace jsou dostupné následujícím způsobem:

 1. Google Analytics – https://analytics.google.com/
 2. AdWords – https://www.ads.google.com/
 3. Hotjar – https://www.hotjar.com/
 4. Sklik.cz – https://www.sklik.cz/
 5. Smartsupp – https://www.smartsupp.com/cs/

5. Zpracování osobních údajů provozovateli sociálních sítí:

Webové stránky společnosti obsahují odkazy na sociální sítě, které mohou zpracovávat osobní údaje uživatele (typicky IP adresa ve spojení s navštívenými webovými stránkami společnosti). Díky tomu může docházet k implementaci cookies do prohlížeče návštěvníka. Zpracování osobních údajů se tak řídí i zásadami přijatými provozovateli těchto sociálních sítí, které jsou dostupné zde:

 1. Facebook – https://cs-cz.facebook.com/
 2. LinkedIn – https://cz.linkedin.com/
 3. Twitter – https://twitter.com/

6. Souhlas/odmítnutí cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče:

Uživatel webové stránky společnosti má již při první návštěvě možnost prostřednictvím nastavení prohlížeče (zpravidla bývá umístěno v historii navštívených stránek) svého zařízení umožnit webové stránce ukládat cookies do koncového zařízení nebo používání cookies odmítnout.

Pokud návštěvník souhlas udělí, společnost soubory cookies využije jen v souladu s účelem uvedeným v čl. 2 této Informace. Doba uchování cookies je dva měsíce.

Pokud návštěvník souhlas neudělí, společnost využije jen takové cookies, které zajistí bezproblémové poskytnutí služby v souladu s čl. 2 písm. a) této Informace.

7. Volba „Upravit mé předvolby“:

Uživatel webových stránek má možnost vybrat jen některé z nabízených možností a rozhodnout se tak, které cookies upřednostní a které naopak nezvolí.

Pokud uživatel takovou volbu provede, jeho preference se uchová po dobu 2 měsíců od jeho přihlášení.

 

 

V Praze dne 15. prosince 2021.